Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Förberedelserna inför konferensen om en zon fri från massförstörelsevapen i Mellanöstern framskrider - Finlands ambassad, Belgrad : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Belgrad

Finska Ambasada
Bircaninova 29, 11001 Belgrad, Serbia
Tel. +381-11-306 5400
E-post: sanomat.beo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 14.5.2012 | Utrikesministeriet

Förberedelserna inför konferensen om en zon fri från massförstörelsevapen i Mellanöstern framskrider

Pressmeddelande 106/2012
8.5.2012

Understatssekreterare Jaakko Laajava, förmedlare för konferensen om en zon fri från massförstörelsevapen i Mellanöstern, rapporterade om förberedelserna inför konferensen för mötet för icke-spridningsavtalet den 8 maj i Wien. I sitt första officiella sammandrag sedan utnämningen i oktober 2011 gav understatssekreterare Laajava sin uppfattning om konferensförberedelserna. Under det gångna halvåret har understatssekreterare Laajava haft över hundra möten med representanter för länderna i Mellanöstern, kärnvapenstaterna, internationella organisationer och det civila samhället.

Laajava har utrett förutsättningar för konferensen och en zon fri från massförstörelsevapen. I diskussionerna har det betonats att det är länderna i regionen som intar den viktigaste rollen i förberedelserna. Diskussionerna har förts i en konstruktiv anda och en gemensam vilja att upprätta zonen har framträtt. Ländernas syn på tidtabell och metoder skiljer sig dock från varandra.

Understatssekreterare Laajavas rapport fick ett positivt mottagande och mötet uttryckte sitt stöd för fortsätta aktiva insatser. I diskussionen betonades betydelsen av samarbete mellan regionens länder och det allmänna läget i regionen för konferensen.

FN:s generalsekreterare, Storbritannien, Ryssland och USA är sammankallare för konferensen. Förmedlaren, sammankallarna och länderna i regionen kommer att samarbeta intensivt för att konferensen ska kunna ordnas 2012 i Helsingfors. December är den tidpunkt som upprepade gånger nämnts under konsultationerna.

För mera information: utrikesrådet Aapo Pölhö, tfn 040 350 9892, och utrikesrådet Heidi Schroderus-Fox, tfn 040 730 3307

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.5.2012


© Embassy of Finland, Belgrad | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter