Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland rapporterade till FN om kvinnors rättigheter - Finlands ambassad, Belgrad : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Belgrad

Finska Ambasada
Bircaninova 29, 11001 Belgrad, Serbia
Tel. +381-11-306 5400
E-post: sanomat.beo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 14.5.2012 | Utrikesministeriet

Finland rapporterade till FN om kvinnors rättigheter

Pressmeddelande 111/2012
11.5.2012

Finland har avgett sin sjunde periodiska rapport till översynsorganet för FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), om genomförandet av konventionen. Rapporten omfattar perioden mellan oktober 2007 till september 2011.

I rapporten redogörs för lagstiftningsmässiga, rättsliga och administrativa åtgärder i syfte att avskaffa diskriminering av kvinnor och där ingår också svar på de slutsatser och rekommendationer kommittén framfört. Rapporten tar upp bl.a. utvecklingen av jämställdhets- och likabehandlingslagstiftningen, åtgärder som syftar till att uppnå jämställdhet för kvinnor på arbetsmarknaden samt åtgärder som syftar till att förebygga diskriminering av invandrarkvinnor och andra kvinnor som hör till minoritetsgrupper.

I juli 2010 sände Finland dessutom detaljerade uppgifter om genomförandet av rekommendationerna om våld mot kvinnor, vilka kommittén begärt.

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) antogs 1979 och trädde i kraft i Finland 1986.

Rapporten har utarbetats vid utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden (OIK-40) i samarbete med olika ministerier och myndigheter. Även medborgarorganisationer har getts möjlighet att framföra sina synpunkter vid beredningen av rapporten.

Finlands rapport behandlas i CEDAW-kommittén tidigast på hösten 2014.

Finlands periodiska rapporter och kommitténs slutsatser finns att läsa på utrikesministeriets webbsida.

Ytterligare information: lagstiftningssekreterare Mia Spolander, tfn 09 160 55727, 040-590 8137, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden vid utrikesministeriet, fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.5.2012


© Embassy of Finland, Belgrad | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter