Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Iran, fredsprocessen i Mellanöstern och läget i Burma på dagordningen för EU:s råd för utrikes frågor - Finlands ambassad, Belgrad : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Belgrad

Finska Ambasada
Bircaninova 29, 11001 Belgrad, Serbia
Tel. +381-11-306 5400
E-post: sanomat.beo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 20.1.2012 | Utrikesministeriet

Iran, fredsprocessen i Mellanöstern och läget i Burma på dagordningen för EU:s råd för utrikes frågor

Pressmeddelande 18/2012
20.1.2012

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder till sitt första möte 2012 den 23 januari i Bryssel. På dagordningen står Iran, fredsprocessen i Mellanöstern, Syrien, Egypten, Burma/Myanmar, Vitryssland, Sudan och Sydsudan samt Serbien och Kosovo. Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar från Finland i mötet.

Utrikesministrarna diskuterar Irans kärnprogram och EU:s åtgärder i enlighet med de riktlinjer som rådet för utrikes frågor kom överens om i december och som fastställts av Europeiska rådet. I december beslutade man att börja förbereda en utvidgning av EU:s sanktioner med anledning av Irans kärnprogram. Samtidigt har man betonat att man på nytt bör få till stånd förhandlingar med Iran.

Rådet ska också diskutera fredsprocessen i Mellanöstern och EU:s möjligheter att stödja en fortsatt förhandlingsprocess efter att Israels och Palestinas förhandlare träffats i Jordanien. För Syriens del behandlas det aktuella läget i ljuset av resultaten av Arabförbundets övervakningsuppdrag. Rådet fortsätter diskussionen om skärpta sanktioner mot administrationen i Syrien för att få ett slut på våldsamheterna.

Utrikesministrarna har också för avsikt att diskutera unionens reaktioner på den senaste tidens positiva utveckling i Burma. Den senaste positiva nyheten var en omfattande frigivning av fångar den 13 januari.

Utrikesministrarna ska diskutera EU:s åtgärder, såsom sanktioner, på grund av läget i Vitryssland. På rådets agenda står även följderna av valet i Egypten, det spända läget i Sudan och Sydsudan samt Serbien och Kosovo. Behandlingen av dessa frågor är en förberedelse inför den diskussion som ska föras i rådet för allmänna frågor i februari och i Europeiska rådet i mars.

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernández, tfn 040 590 9855, och utrikesminister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Katja Pehrman, tfn 040 181 9257
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.1.2012


© Embassy of Finland, Belgrad | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter