Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Information om webbplatsen - Finlands ambassad, Belgrad : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Belgrad

Finska Ambasada
Bircaninova 29, 11001 Belgrad, Serbia
Tel. +381-11-306 5400
E-post: sanomat.beo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Information om webbplatsen

Webbplatsen Finska.co.rs är en distributionskanal för information och tjänster som utrikesministeriet tillhandahåller. Sidorna finns på finska, svenska och engelska. Allt material är dock inte tillgängligt på alla tre språk, medan en del information finns även på andra språk. Besckickningarnas webbplatser kompletterar den flerspråkiga informationen.

På webbplatsens Framsida framförs nyheter om Finland samt andra artiklar om finska kulturen och ambassadens verksamhet. Sidan innefattar därtill utrikesministeriets informationstavla med artiklar och tal som utrikesförvaltningen samt statsförvaltningen förmedlar.

Aktuellt innehåller, liksom namnet antyder, aktuell information om ministeriets olika verksamhetsområden. All aktuell information kan beställas med RSS-läsare.

Via Feedback-sidan kan du snabbt ta kontakt med ambassaden för att ställa frågor, kommentera eller ge feedback om webbsidorna.

Kontaktuppgifter innehåller ambassadens kontaktuppgifter.

Specialprogram

För att kunna se och lyssna på programmen under Aktuellt -> Bandningar måste användaren ha RealPlayer-programmet installerat i sin dator. Programmet kan laddas ner på nätet. En gratisversion av programmet finns bl.a. vid adressen

Det går också att läsa innehållet under rubriken Aktuellt med hjälp av RSS feed (Really Simple Syndication/Rich Site Summary). Du kan beställa den senaste informationen i nyhetskategorin med en RSS-läsare. Då slipper du att konstant kontrollera om det finns nytt material på webbsidan.

RSS-läsare finns att få gratis på nätet. Information om RSS feed finns bland annat vid

Om sidorna

Uppe till höger på alla sidor finns språkversionerna, en översikt, feedback och sökning.

Språkversionerna öppnar den svensk- och engelskspråkiga delen av webbplatsen. Också i samband med enskilda pressmeddelanden och dokument ser du om informationen i fråga är tillgänglig på andra språk.

Översikten har ett index där du genom att klicka på plustecknet inför rubriken kan öppna underrubriker för att komma till innehållet på sidorna.

Sökfunktionen fungerar med hjälp av fritextsökning. Den avancerade sökningen möjliggör användning av asterisk (*) för att ersätta ordslut och orden AND eller OR för att kombinera flera ord. Rangordningen av resultaten av textsökningen baserar sig på funktionerna i Microsoft SQL Server. Den statistiska metoden som används heter Jaccard coefficient. Metoden rangordnar sökorden på basis av

  • hur ofta sökordet förekommer i hela materialet
  • hur ofta sökordet förekommer i det aktuella dokumentet

Uppe på sidan finns också kontaktuppgifter till ministeriet och instruktioner för hur du hittar ministeriets olika avdelningar.

I högra kantenpå de enskilda sidorna finns språkversionerna och länkar till andra relaterade webbplatser. Länkarna är indelade i tre grupper: mer på webbplatsen, mer hos övriga utrikesförvaltningen och mer på internet.

  • Mer på webbplatsen innebär att det finns relaterad information på samma webbplats.
  • Mer hos övriga utrikesförvaltningen innebär att det finns relaterad information till exempel på beskickningarnas webbplatser, Europainformationens webbplats, webbplatserna global.finland.fi och virtual.finland.fi, tidningen Kauppapolitiikkas webbplats och så vidare.
  • Mer på internet innebär att det finns relaterad information på webbplatser som inte administreras av utrikesförvaltningen.

Upphovsrätt och länkar

Rättigheterna till texter, foton och bandinspelningar på dessa sidor äger utrikesministeriet eller någon annan som nämns i samband med materialet. Någon annan än ministeriet kan alltså äga rättigheterna till bilderna, men ministeriet har avtalat om rätten att använda bilderna.

Det är tillåtet att länka till sidorna och citera texter, men källan måste då absolut nämnas. Om du vill använda materialet på annat sätt måste du komma särskilt överens om det med utrikesministeriet.

Det är absolut förbjudet att länka till enskilda bilder.

Ansvar

Finska ambassaden i Belgrad i samarbete med utrikesministeriet ansvarar för innehållet i webbplatsen. Därtill eftersträvar ambassaden att kontinuerligt uppdatera nättjänsten med den färskaste informationen.

Ambassaden ansvarar inte för korrektheten i informationen på webbsidorna som är länkade till nättjänsten.

Närmare upplysningar

Webbplatsen administreras av Finlands ambassad i Belgrad med ministeriets enhet för webbinformation vid informations- och kulturavdelningen.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.4.2016


© Embassy of Finland, Belgrad | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter